ENERGIA OTOCZENIA

Energia otoczenia to m.in.:
1) pompy ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego
2) pompy ciepła z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła rzek, zbiorników wody i ziemi oraz ścieków
3) współpraca pomp ciepła z systemami solarnymi
4) produkcja w skojarzeniu ciepła i chłodu w pompach ciepła
5) pozyskiwanie chłodu z rzek i zbiorników wodnych i wykorzystanie jego jako chłodziwa w układach klimatyzacyjnych


Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 stopni C. Urządzenia które pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów grzewczych nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 - 400%.


Wykaz projektów:

Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budy
Punktacja wg. ZPP: 640
Willa Tilia - kolektory próżniowe z ogniwami fotowoltaicznymi (18 szt.) oraz 5 powietrznych pomp ciepła
Punktacja wg. ZPP: 200
Pompa ciepła w PPUH "Wolimex" Limanowa
Punktacja wg. ZPP: 50
Energooszczędny kompleks budynków
Punktacja wg. ZPP: 50
Pompa ciepła w PPUH "Wolimex" Limanowa
Punktacja wg. ZPP: 50
Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła Wolsztyn
Punktacja wg. ZPP: 50
Remont i termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
Punktacja wg. ZPP: 50
Pompa ciepła w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie
Punktacja wg. ZPP: 50
Dofinasowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Powiatu Kartuskiego
Punktacja wg. ZPP: 30
Pompa ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego
Punktacja wg. ZPP: 25
Stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe do konwersji fotowoltaicznej energii promieniowania słonecznego, wspomagane przez małą elektrownię wiatrową
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompa cieplna w stoczni jachtowej w Żarnowie k/Augustowa
Punktacja wg. ZPP: 25
Kolektor gruntowy o długości 4200 m
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompy ciepła w Bornem Sulinowie
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompy ciepła Galeria Pledan ul. Fabryczna 9 Skoczów
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompa ciepła w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego
Punktacja wg. ZPP: 25
Dofinansowanie pomp ciepła w 2015r.
Punktacja wg. ZPP: 25
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna
Punktacja wg. ZPP: 25
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompa ciepła wykorzystująca energię cieku wodnego
Punktacja wg. ZPP: 20
ENERGIA OTOCZENIA
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompa cieplna
Punktacja wg. ZPP: 20
Kolektor gruntowy o długości ok. 2900m
Punktacja wg. ZPP: 20
Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, ul. 1 Maja 28
Punktacja wg. ZPP: 20
POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE - WODA
Punktacja wg. ZPP: 20
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna
Punktacja wg. ZPP: 20
„Rozwój zrównoważony – stan środowiska. Informacja dla społeczeństwa Województwa Pomorskiego”.
Punktacja wg. ZPP: 15
Wykorzystanie pomp ciepła do celów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w okresie letnim na osiedlu „Sosnowe” w Tychach.
Punktacja wg. ZPP: 15
Kolektor gruntowy wraz z pompa cieplną o mocy grzewczej 36,9 kW
Punktacja wg. ZPP: 15
Pompy ciepła Karpicko
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa ciepła - Sycewice
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa ciepła
Punktacja wg. ZPP: 10
„Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim
Punktacja wg. ZPP: 10
Przebudowa i modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
Punktacja wg. ZPP: 10
pompy ciepła - energia ziemii
Punktacja wg. ZPP: 10
pompy ciepła typu woda-woda
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompy ciepła w budynku przedszkola w Daleszycach
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa ciepła w Muzeum Wigier w Starym Folwarku
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa ciepła w wylęgarni ryb w Tartaku - placówka Wigierskiego Parku Narodowego
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa ciepła w leśniczówce w Gawarcu
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa ciepła Godziszewo
Punktacja wg. ZPP: 10
Dofinansowanie pomp ciepła w 2016r.
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompy ciepła w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,U Rychertów" w Kiełpinie
Punktacja wg. ZPP: 10
Ciepło otoczenia
Punktacja wg. ZPP: 5
Ciepło otoczenia - kolektor ziemny
Punktacja wg. ZPP: 5
Pompa ciepła w Trzesiece gm. Szczecinek
Punktacja wg. ZPP: 5
Pompa ciepła
Punktacja wg. ZPP: 5


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.