ENERGIA BIOMASY

Energia biomasy to m.in.:
1) uprawy roślin energetycznych w rolnictwie i leśnictwie
2) pozyskiwanie biomasy z odpadów w gospodarce tarcicą w leśnictwie i przemyśle meblarskim
3) instalacje cieplne na biomasę
4) agro-rafinerie
5) pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji odpadów organicznych
6) pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji osadów ściekowych
7) pozyskiwanie biogazu z odpadów komunalnych płynnych i stałych
8) agregaty prądotwórcze na biogaz
9) ciepłownie do spalania biogazu
10) biogaz jako paliwo napędowe do pojazdów


Biomasa jest największym źródłem energii odnawialnej. Powstaje w wyniku fotosyntezy i jest to skumulowana część energii słonecznej gromadzona i przetwarzana przez liście.
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna i jego odpadów, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.).
Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne jest 1 tonie węgla kamiennego.

W warunkach polskich, w najbliższej perspektywie można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania wykorzystaniem drewna i słomy, a naturalnym kierunkiem rozwoju ich wykorzystania jest i będzie produkcja energii cieplnej. W dłuższej perspektywie przewiduje się wykorzystanie biopaliw stałych w instalacjach wytwarzania ciepła i elektryczności w skojarzeniu (kogeneracja).

Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego na oczyszczalniach ścieków oraz odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci.
Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, głównie do celów energetycznych. Ostatnimi czasy duże nadzieje pokłada się w wykorzystaniu paliw ciekłych uzyskiwanych z biomasy.


Wykaz projektów:

Biomasa – IKEA Industry Poland
Punktacja wg. ZPP: 54000
Elektrociepłownia Mondi
Punktacja wg. ZPP: 27472
Kocioł sodowy w International Paper Kwidzyn S. A.
Punktacja wg. ZPP: 13540
Kocioł fluidalny w International Paper Kwidzyn S. A.
Punktacja wg. ZPP: 4806
Park Wiatrowy Piecki
Punktacja wg. ZPP: 3200
Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk
Punktacja wg. ZPP: 2690
Instalacja wytwarzająca energię elektryczną z biomasy, w obrębie istniejącego Zakładu Utylizacyjnego w Olszówce (gm. Golub-Dobrzyń).
Punktacja wg. ZPP: 2400
Szkoła Podstawowa nr 1
Punktacja wg. ZPP: 2400
Elektrociepłownia OZEN-PLUS SP. Z O.O. w Wałczu
Punktacja wg. ZPP: 2000
Biogaz z oczyszczalni ścieków
Punktacja wg. ZPP: 1860
Farma wiatrowa "Kanin"
Punktacja wg. ZPP: 1600
Biogazownia rolniczo - utylizacyjna
Punktacja wg. ZPP: 1090
Własne plantacje roślin energetycznych Zakładu International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.
Punktacja wg. ZPP: 1000
Biogazownia z wykorzystaniem osadów pościekowych
Punktacja wg. ZPP: 1000
Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Punktacja wg. ZPP: 963
Kotłownia osiedlowa na biomasę w Łukcie
Punktacja wg. ZPP: 900
Kotłownia na biomasę w ubojni
Punktacja wg. ZPP: 765
Plantacja robinii akacjowej
Punktacja wg. ZPP: 750
Kotłownia wykorzystująca biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
Punktacja wg. ZPP: 675
Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby OKW Alfa oraz budynku mieszkalnego
Punktacja wg. ZPP: 670
turbozespół o mocy 2MWc
Punktacja wg. ZPP: 600
Montaż kolektorów słonecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - SPZOZ
Punktacja wg. ZPP: 600
Kotłownia na biomasę w Gorzelni w Tychowie
Punktacja wg. ZPP: 540
Rozbudowa i przebudowa kotłowni - SPZOZ
Punktacja wg. ZPP: 490
Kolektory słoneczne - Szpital Specjalistyczny w Pile
Punktacja wg. ZPP: 440
Energia biomasy - DPS
Punktacja wg. ZPP: 400
Oczyszczalnia ścieków „Płaszów” – energia odnawialna z biogazu
Punktacja wg. ZPP: 400
Modernizacja systemu ciepłowniczego
Punktacja wg. ZPP: 400
Kocioł na biomasę o mocy 800kW
Punktacja wg. ZPP: 400
Rozwój własnych plantacji roślin energetycznych Zakładu International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.
Punktacja wg. ZPP: 400
Modernizacja systemu ciepłowniczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie
Punktacja wg. ZPP: 305
Kotłownia MTI FURNINOVA
Punktacja wg. ZPP: 300
Współspalanie biomasy
Punktacja wg. ZPP: 300
ENERGIA BIOMASY: Kotłownia opalana biomasą (wiórami, zrębkami, brykietem lub peletem) firmy HDG BAVARIA.
Punktacja wg. ZPP: 300
Kocioł na biomasę o mocy 500 kW
Punktacja wg. ZPP: 300
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.
Punktacja wg. ZPP: 300
uporzadkowanie gospodarki cieplnej w Sieradzy - en słoneczna
Punktacja wg. ZPP: 300
„Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Przodkowo, w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017”.
Punktacja wg. ZPP: 296
,,Czyste powietrze Gminy Somonino" Edycja 2017
Punktacja wg. ZPP: 253
Rozbudowa bloku przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie
Punktacja wg. ZPP: 250
Kotły na biomasę do produkcji ciepłej wody i energii elektrycznej
Punktacja wg. ZPP: 240
Kocioł na biomasę o mocy 500 kW
Punktacja wg. ZPP: 225
Kotły grzewcze "KLON"
Punktacja wg. ZPP: 210
Biogazownia rolnicza
Punktacja wg. ZPP: 210
"Wierzba energetyczna" - na terenie powiatu obsadzono już 160 ha.
Punktacja wg. ZPP: 200
Gospodarka cieplna i energetyczna
Punktacja wg. ZPP: 200
Ciepłownia Miejska w Piszu opalana rozdrobnionym drewnem i korą
Punktacja wg. ZPP: 200
Kotły fluidalne w Elektrowni Trzebinia Siersza
Punktacja wg. ZPP: 200


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.