ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna to m.in.:
1) ciepłownie geotermalne,
2) wykorzystanie energii geotermalnej w suszarnictwie, chłodnictwie, warzywnictwie, balneologii i rekreacji


Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym w stosunku do pozostałych źródeł energii. Energia ta, możliwa w najbliższej perspektywie do pozyskania dla celów praktycznych ( głównie w ciepłownictwie ) zgromadzona jest w gorących suchych skałach, parach wodnych i wodach wypełniających porowate skały. W Polsce wody takie występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100 stopni C. Największym problemem są obecnie wysokie koszty odwiertów.

Polska posiada stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, możliwe do wykorzystania dla celów grzewczych.
Najbardziej korzystne wydaje się wykorzystanie wód geotermalnych w obrębie niecki podhalańskiej, a także okręgu grudziądzko-warszawskiego oraz szczecińskiego.

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wzrost zainteresowania systemami centralnego ogrzewania na bazie pomp ciepła, które umożliwiają wykorzystanie ciepła wód geotermalnych z niezbyt głębokich odwiertów.


Wykaz projektów:

ZAKŁAD GEOTERMALNY MSZCZONÓW
Punktacja wg. ZPP: 500
Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii, wspomagających system grzewczy krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej
Punktacja wg. ZPP: 300
Geotermia w Stargardzie Szczecińskim - energia geotermalna wykorzystywana do produkcji ciepłej wody
Punktacja wg. ZPP: 200
Pompa cieplna w kompleksie sportowym Milenium w Kołobrzegu
Punktacja wg. ZPP: 200
Pompa ciepła w Centrum Logistycznym IKEA w Jarostach
Punktacja wg. ZPP: 200
Pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach
Punktacja wg. ZPP: 200
Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uzytkowej poprzez zastosowanie popmpy ciepła wykorzystującej energię geotermalną
Punktacja wg. ZPP: 172
INSTALACJA GRZEWCZA W KLUKACH
Punktacja wg. ZPP: 100
Pompa ciepła
Punktacja wg. ZPP: 100
GEOTERMIA PYRZYCE
Punktacja wg. ZPP: 100
Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, oraz Modernizacja technologiczna kotłowni olejowej wraz z centralą grzewczą z pompą ciepła w DPS Krzecko"
Punktacja wg. ZPP: 100
Pompa ciepła wykorzystywana przez Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
Punktacja wg. ZPP: 75
Pompa ciepła woda-woda
Punktacja wg. ZPP: 50
Pompa ciepła
Punktacja wg. ZPP: 50
Ogrzewanie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie odnawialnymi źródłami ciepła
Punktacja wg. ZPP: 50
Zasilanie pompami ciepła Hotelu Ventus Natural SPA w Gołdapi
Punktacja wg. ZPP: 50
Instalacja pomp ciepła
Punktacja wg. ZPP: 50
Ogrzewanie Gimnazjum w Bralinie odnawialnymi źródłami ciepła
Punktacja wg. ZPP: 40
Pompa ciepła
Punktacja wg. ZPP: 40
Plantacja wierzby energetycznej
Punktacja wg. ZPP: 35
Pompa ciepła ALPHA INNOTEC SWC 140H/K - Wolice gm. Barcin
Punktacja wg. ZPP: 30
Pompy ciepła 2
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompa ciepła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu
Punktacja wg. ZPP: 25
Instalacja grzewcza w Oleśnickim Parku Wodnym ATOL
Punktacja wg. ZPP: 25
Instalacja grzewcza w Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompa cieplna w szkole w Dębowej Kłodzie
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompa ciepła w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie
Punktacja wg. ZPP: 25
Ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Bralinie odnawialnymi źródłami ciepła
Punktacja wg. ZPP: 25
Ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Bralinie odnawialnymi źródłami ciepła
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompy ciepła w Zespole Szkół w Dobrowie
Punktacja wg. ZPP: 25
„Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie”
Punktacja wg. ZPP: 25
Pompy ciepła 1
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompa ciepła w firmie AGNO Sp.zo.o. w Brodnicy
Punktacja wg. ZPP: 20
Instalacja grzewcza w miejscowości Dobroszyce gm. Dobroszyce.
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompy ciepła
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompa ciepła dla domu jednorodzinnego w Wolicach 2
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompa ciepła VITOCAL 300-G
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompy ciepła do ogrzania krytej pływalni
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompy ciepła w budownictwie jednorodzinnym
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompy ciepła w budynku jednorodzinnym
Punktacja wg. ZPP: 20
Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6
Punktacja wg. ZPP: 20
Pompa cieplna
Punktacja wg. ZPP: 15
Gruntowy wymiennik ciepła
Punktacja wg. ZPP: 10
Przydomowa instalacja geotermalna
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa cieplna wraz z kolektorami gruntowym i"EKONTECH"
Punktacja wg. ZPP: 10
Geotermalna pompa cieplna w Dąbrowie Tarnowskiej
Punktacja wg. ZPP: 10
Pompa ciepła
Punktacja wg. ZPP: 10
Instalacja oparta o energię wód geotermalnych
Punktacja wg. ZPP: 10
Instalacja wykorzystująca energię wód geotermalnych
Punktacja wg. ZPP: 10


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.