INNE

Instalacja do pozyskiwania biogazu składowiskowego i przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną.

Od 2006 roku na Składowisku Odpadów Komunalnych funkcjonuje instalacja do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmował rozpoznanie zasobów biogazu, drugi budowę instalacji do jego zbierania. Wybudowana w oparciu o oryginalne technologie ENER-G instalacja składa się ze studni, sieci przesyłowej oraz małej elektrowni gazowej. Została ona zmodernizowana - od grudnia 2008 r. Obecnie rocznie przetwarza się ok. 5,2 milionów m3 biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej, wystarcza na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 5,1 tys. gospodarstw domowych. Ta inwestycja jest korzystna ekologicznie, ekonomicznie i społecznie dla miasta. W ramach efektu ekologicznego neutralizowane są wydzielające z masy składowiskowej szkodliwe dla atmosfery biogazy. Legnicka "zielona energia" (odnawialna) ma swój udział w wypełnianiu obowiązujących nasz kraj norm unijnych.

Dodatkowo podaję link do strony:
http://www.energ.pl/index2.php?pod_menu=36


Punktacja wg. ZPP: 2000


Lokalizacja:
Miasto na prawach powiatu: Legnica


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.