ENERGIA BIOMASY

Kocioł opalany odpadami drzewnymi na ternie Tartaku PPH DOMEX w Dobroszycach

Pyły i trociny powstałe w wyniku obróbki drewna odprowadzane są do kotłowni i spalane w piecu UKS o mocy 800 kW z rusztem stałym. Piec wykorzystywany jest do ogrzewania wody.


Punktacja wg. ZPP: 40


Lokalizacja:
Powiat Oleśnicki


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.