ENERGIA BIOMASY

Instalacja wytwarzająca energię elektryczną z biomasy, w obrębie istniejącego Zakładu Utylizacyjnego w Olszówce (gm. Golub-Dobrzyń).

Instalacja wytwarzająca energię elektryczną z biomasy, w obrębie istniejącego Zakładu Utylizacyjnego w Olszówce (gm. Golub-Dobrzyń).

Główne cechy produkcyjne polegają na wytwarzaniu energii elektrycznej z ciepła odzyskanego z instalacji do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego. W hali produkcyjnej znajduje się turbina parowa o mocy 2MW wraz z osprzętem.Urządzenia połączone są za pomocą rur o średnicy 0,40m.
Zakładana ilość produkowanej energii elektrycznej na rok: 2MW x 7200h = 14 400 MWh.
Nadmierna część ciepła niewykorzystana w produkcji energii elektrycznej wykorzystywana jest na cele suszarni przeznaczonej do suszenia produktów pochodzenia rolniczego.
Instalacja do produkcji energii elektrycznej składa się z:
- przedłużonej komory spalania
- kotła parowego 20Mg pary/h
- turbiny parowej 2MW
- urządzenia do kondensacji pary wodnej z chłodnicą parową


Punktacja wg. ZPP: 2400


Lokalizacja:
Powiat Golubsko - Dobrzyński


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.