ENERGIA BIOMASY

Elektrociepłownia Mondi

Moc sumaryczna parowych na biomasę: 413 MW. Z tymże w tym 204MW to moc kotła sodowego, w którym jest spalana biomasa pochodzaca z produkcji celulozy i zgodnie z przepisami o energii odnawialnej jest źródło energii odnawialnej.
Pozostało 209 MW to sa dwa typowe biomasowe kotły spalajace biomasę w postaci trocin, kory, zrębków. Para z tych kotłów jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła. Ciepło z EC zasila zakładowy system ciepłowniczy, z którego sa zasilane zakłady w poblizu Mondi i osiedle Miasteczko. Nasza EC to najwieksza w polsce elektrociepłownia biomasowa posród wszystkich elektrociepłowni przemysłowych i zawodowych.


Punktacja wg. ZPP: 27472


Lokalizacja:
Powiat Świecki


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.