ENERGIA BIOMASY

Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk

Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk to pierwsza w Polsce inwestycja w naziemną instalację fotowoltaiczną realizowana przez podmiot w całości prywatny. Elektrownia słoneczna w Lipsku o mocy nominalnej 268,8 kWp za pomocą 1120 sztuk paneli fotowoltaicznych przetwarza energię pochodzącą z promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Inwestycja powstała w 2013r. przy wykorzystaniu funduszy w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 z EFRR i budżetu państwa. Elektrownia słoneczna w Lipsku to pierwszy etap budowy większego kompleksu farm fotowoltaicznych - Podlasie Solar Park.Punktacja wg. ZPP: 2690


Lokalizacja:
Powiat Augustowski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.