ENERGIA BIOMASY

Biomasa – IKEA Industry Poland

Fabryka płyt HDF należąca do IKEA Industry Poland sp. z o.o. od 2012 roku eksploatuje Odnawialne Źródło Energii (OZE) w postaci kotła parowego 60 MW wraz turbiną elektryczną i instalacją dystrybucji ciepła w postaci pary i ciepłej wody. Energia pochodzi ze spalania biomasy z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz pozostałości z procesu produkcyjnego fabryki płyt i tartaku. Udział wagowy w ogólnym strumieniu paliwa dostarczonego do kotła OZE wynosi 100% biomasy. Gazy spalinowe są oczyszczane przez elektrofiltr suchy .

Energia elektryczna wytwarzana jest przez turbinę upustowo-przeciwprężną TPP napędzającą generator energii elektrycznej o mocy maksymalnej 5,4 MW. Para wychodząca z upustów turbiny dostarcza energię cieplną do procesu technologicznego produkcji płyt HDF, suszarni tarcicy, instalacji ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej .

Energia wytworzona w OZE jest zużywana głównie na potrzeby własne zakładu, nadwyżki energii elektrycznej przekazywane są do krajowego systemu elektroenergetycznego.

W instalacji energetycznej OZE w Ikea Industry Orla stosowany jest odzysk ciepła ze spalin. Pozwala to uzyskać wysoką sprawność procesu energetycznego spalania biomasy w instalacji OZE.

Racjonalne wykorzystanie energii chemicznej biomasy w odnawialnym źródle energii pozwala osiągać poziom sprawności ponad 75%, tak skojarzony system nazywany jest układem produkcji energii w układzie wysokosprawnej kogeneracji.

IKEA Industry, podobnie jak cała Grupa IKEA, chce nie tylko wywierać pozytywny wpływ na ludzi i środowisko, ale także zachęcać do tego innych. W związku z tym inspirujemy do prowadzenia bardziej zrównoważonego prowadzenia biznesu, a także życia w domu, oferując rozwiązania, które umożliwiają oszczędzanie zasobów naturalnych, generowanie energii oraz ograniczanie i sortowanie odpadów. Ponadto dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą na wiele tematów, takich jak efektywność energetyczna czy OZE, przyczyniających się do poprawy życia i pracy ludzi na całym świecie. Naszą ambicją w IKEA Industry jest stać się najbardziej zrównoważonym producentem mebli na świecie.


Punktacja wg. ZPP: 54000


Lokalizacja:
Powiat Bielski (podlaskie)


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.