ENERGIA GEOTERMALNA

Pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach

W Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach  zrealizowany został projekt pt. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i poprawa świadczonych usług", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Lubelszczyzny na lata 2007-2013 Działanie 8.4 Pomoc Społeczna. Całkowita wartość zadania: 4.444.429,36zł, kwota dofinansowania z RPO - 2.000.000,00zł. Projekt jest również współfinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 917.720,00zł
 Z uwagi na charakter i funkcję obiektu biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zainstalowano instalację solarną, która ma wspomagać przygotowanie ciepłej wody użytkowej, szczególnie w okresie lata wykorzystując naturalne źródła energii. Drugim źródłem energii odnawialnej są dwie pompy ciepła,SWP500H o mocy 50 kW oraz SWP700H o mocy 70 kW (RAZEM 120 kW), które będą wykorzystywać ciepło ziemi z 22 odwiertów i będą wspomagać przygotowanie ciepłej wody użytkowej, szczególnie w okresie zimy w układzie instalacje słoneczne - pompy ciepła - kotłownia węglowa o wysokiej sprawności spalania.


Punktacja wg. ZPP: 200


Lokalizacja:
Powiat Tomaszowski (lubelskie)


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.