ENERGIA SŁONECZNA

Przyznawanie osobom fizycznym pomocy finansowej ze środków GFOŚiGW na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Nowego Sącza

W efekcie przyznania osobom fizycznym zamieszkałym w granicach administracyjnych Nowego Sącza pomocy finansowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, do dnia 16 października 2009 r. na terenie Nowego Sącza powstało 167 instalacji solarnych o łącznej powierzchni 837,19 m2 i łącznej mocy 673,78. Baza lokalizacji jest w posiadaniu ZPP i Urzędu Miasta Nowego Sącza.


Punktacja wg. ZPP: 2432


Lokalizacja:
Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.