ENERGIA SŁONECZNA

Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Odnawialne źródła energii:
- instalacje zainstalowane w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach

I. instalacja słoneczna CWU
- 550 szt. kolektorów słonecznych (o łąćznej pow. 1100 m2) firmy "Hewalex" typ KS 2000S
- 4 wymienniki Jad 6/50 glikol /woda
- 11 zasobników gorącej wody o poj. 4m3 każdy
- 7 pomp cyrkulacyjnych obiegowych i ładujących
- 3 zawory trójdrogowe z napędami elektrycznymi
- 4 zawory elektromagnetyczne
- kocioł FErroli (0.5 MW) opalany gazem (współpracujący z instal;acją CWU)

II. Instalacja "pompy ciepła"
- rewersyjna pompa ciepła firmy "Aland" typ "Aland 500" o mocy grzewczej 0,5 MW oraz mocy chłodniczej 0,2 MW
- pompaobiegowa
- instalacja wspomagająca instalację solarną oraz produkująca "wody lodowe" dla potrzeb klimatyzacji

III Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z odzyskiem ciepła
- zamontowano 22 centrale wentylacji wywiewnej z rekuperatorami ciepła o sprawności odzysku ciepła w granicach 70-100% oraz nawiwne wentylacyjne i klimatyzacyjne wykorzystujące ponownie do ogrzania powietrza nawiewnego ciepło z rekuperacjii. Łączna wydajność central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych firmy Clima Produkt wyniesie 147 000 m3/h powietrza wywiewanego i 169 000 m3/h powietrza nawiewnego (typ model GOLEM)


Punktacja wg. ZPP: 2750


Lokalizacja:
Powiat Bartoszycki


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.