ENERGIA SŁONECZNA

„Modernizacja instalacji przygotowania cwu dla budynków DPS w Makowie P. w oparciu o odnawialne źródła energii”

Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych

Typ kolektorów, moc instalacji
Hewalex KS 2000 TLP płaskie, 55,5kW

Ilość kolektorów, powierzchnia czynna
37 szt, 67m2

Przewidywana redukcja:
- zanieczyszczeń - 16 ton/rok
- zużycia paliwa - 2 800 m3 gazu, 38 494 kWh/rok energii elektrycznej
- kosztów - 25 930zł/rok

Zakres pozostałych prac
Zbiorniki 3 x 800 l, wymienniki ciepła, regulatory oraz ciepłomierze, naczynia przeponowe, automatyka sterująca, konstrukcje wsporcze, instalacja rurowa

Dotychczasowy sposób przygotowania CWU
podgrzewacze elektryczne i kocioł gazowy 3x24kW

Koszt instalacji
164 812 zl

Źródła finansowania

67 000 zł dotacja Ekofundusz
57 882 zł dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
33 880 zł dotacja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
6 050 zł Wkład własny


Punktacja wg. ZPP: 185


Lokalizacja:
Powiat Suski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.