ENERGIA SŁONECZNA

„Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”

Przedmiotem projektu była dostawa i montaż indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych dla mieszkańców
gospodarstw domowych i użytkowników budynków podległych gminie Ruda-Huta.
Indywidualne zestawy solarne – 512 kompletnych instalacji (kolektory słoneczne wraz z osprzętem) dostarczane i montowane były przez wybranego w ramach przetargu wykonawcę indywidualnie na każdym z budynków objętych projektem.
Podstawową funkcjonalnością montowanych w ramach projektu zestawów jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Konstrukcja zestawów nie wyklucza jednak rozbudowy zestawów a co za tym idzie zwiększenia ich mocy (np. w przypadku rozbudowy budynku) lub dodania funkcjonalności polegającej na wspomaganiu centralnego ogrzewania.

Cel bezpośredni projektu:
- zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w gminie Ruda-Huta rocznie o 478 211 kg

Cele szczegółowe:
- wprowadzenie nowoczesnej technologii wykorzystującej energię słoneczną do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w
gospodarstwach indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej w gminie Ruda-Huta
- uzyskanie energii słonecznej pozwalającej na podgrzanie wody użytkowej w gospodarstwach indywidualnych i budynkach
użyteczności publicznej w gminie Ruda-Huta
- obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych w gospodarstwach indywidualnych i budynkach użyteczności
publicznej w gminie Ruda-Huta

Cel pośredni – nadrzędny:
-ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów sieci Natura 2000

REZULTATY
Ilość instalacji – 512szt.
Łączna ilość kolektorów – 1287szt.
Moc zainstalowana dla energii słonecznej: 1,89 MW/rok;
Ilość zredukowanej emisji CO2: 478 211 kg/rok;
Ilość wygenerowanej energii solarnej: 989 592 kWh/rok;
Ilość zaoszczędzonej energii: 1 411 896 kWh/rok;
Ilość zaoszczędzonego węgla: 227 719 kg/rok.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia w gminie Ruda-Huta tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych
substancji przedostających się do atmosfery w wyniku użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych przez mieszkalnictwo
indywidualne. Kolektory słoneczne są najmniej uciążliwe dla środowiska oraz nie podlegają też żadnym ograniczeniom
środowiskowym. Ogromną zaletą energii słonecznej jest brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas
eksploatacji


Punktacja wg. ZPP: 6435


Lokalizacja:
Ruda-Huta


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.