ENERGIA SŁONECZNA

Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica

Celem projektu pn. „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica” była poprawa stanu środowiska na terenie gminy Kobylnica i w jej otoczeniu poprzez wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy. „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu wyposażono w instalacje solarne oraz pompy ciepła zasilające w energię potrzebną m.in. do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiekty użyteczności publicznej (szkoły, lokale komunalne) oraz osoby prywatne (będące mieszkańcami Gminy i członkami stowarzyszenia działającego na rzecz jej zrównoważonego rozwoju).
W ramach instalacji (systemów) solarnych zamontowano łącznie 1034 szt. kolektorów słonecznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oraz 97 pomp ciepła o mocy do 25 kW oraz 3 instalacje złożone z baterii fotowoltaicznych o mocy do 1kW (dla obsługi instalacji w obiektach szkolnych).


Punktacja wg. ZPP: 5685


Lokalizacja:
Powiat Słupski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.