ENERGIA SŁONECZNA

Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica cz.2

Celem projektu pn. „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica” była poprawa stanu środowiska na terenie gminy Kobylnica i w jej otoczeniu poprzez wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Kobylnica i zmniejszenie dzięki temu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw w indywidualnych kotłowniach. „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego.
Wykonawcą robót była firma SOLVER Sp. z o.o. Termin realizacji od dnia 16.05.2011 r. do 14.11.2012 r.
W ramach projektu zamontowano i odebrano:
Uczestnicy indywidualni:
- 20 zestawów x 2 kolektory (bez zbiornika) = 40 szt.
- 1 zestaw x 3 kolektory (bez zbiornika) = 3 szt.
- 168 zestawów x 2 kolektory (ze zbiornikiem) = 336 szt.
- 47 zestawy x 3 kolektory (ze zbiornikiem) = 141 szt.
- 3 zestawów x 4 kolektory (ze zbiornikiem) = 12 szt.
- 1 zestaw x 5 kolektory (ze zbiornikiem) = 5 szt.
- 6 zestawów x 2 kolektory próżniowe (ze zbiornikiem) = 12 szt.
- 3 zestawy x 2 kolektory + pompa ciepła AirMax GT9 = 6 szt. + 3 pompa
- 20 zestawów x 2 kolektory + pompa ciepła AirMax GT12 = 40 szt. + 20 pomp
- 28 zestawów x 2 kolektory + pompa ciepła AirMax GT16 = 56 szt. + 28 pomp
- 2 zestawy x 3 kolektory + pompa ciepła AirMax GT9 = 6 szt. + 2 pompy
- 5 zestawów x 3 kolektory + pompa ciepła AirMax GT12 = 15 szt. + 5 pomp
- 18 zestawów x 3 kolektory + pompa ciepła AirMax GT16 = 54 szt. +18 pomp
- 1 zestawy x 4 kolektory + pompa ciepła AirMax GT12 = 4 szt. + 1 pomp
- 1 zestaw x 2 kolektory próżniowe + pompa ciepła AirMax GT16 = 2 szt. + 1 pompa
- 2 zestaw x 3 kolektory próżniowe + pompa ciepła AirMax GT16 = 6 szt. + 2 pompy

Łącznie zamontowano i odebrano do użytku 738 kolektorów słonecznych oraz 81 pomp ciepła
o mocy grzejnej do od 8,8 kW (pompa AIRMAX 9 GT) do 15,5 kW (pompa AIRMAX 16 GT)oraz 3 instalacje złożone z baterii fotowoltaicznych o mocy do 1kW (dla obsługi instalacji w obiektach szkolnych).


Punktacja wg. ZPP: 4530


Lokalizacja:
Kobylnica


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.