ENERGIA SŁONECZNA

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MWp w miejscowości Ostrzeszów

Farma ma moc 2MWp (dwóch megawatów mocy szczytowej) i zajmuje powierzchnię 3,33ha. Powierzchnia modułów PV wynosi 11 155 m2.

Farma składa się łącznie z 8064 ogniw fotowoltaicznych o mocy szczytowej 250 Wp (i sprawności min. 14%). Połączone one są z 96 inwerterami (falownikami mającymi za zadanie zmienić prąd stały na zmienny) o mocy czynnej AC 20kW oraz jednym o mocy 5 kW (1x20 modułów). Falowniki połączone są w stacji tansformatorowej, która zmienia napięcie z niskiego na średnie i oddaje energię do sieci elektrycznej.
Roczny uzysk energii to 1,70-1,90 TWh, tj. 19 440 GJ/rok energii pierwotnej. Przekłada się to na redukcję około 1 910 ton (Mg) emisji C02 rocznie.


Punktacja wg. ZPP: 20000


Lokalizacja:
Powiat Ostrzeszowski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.