ENERGIA SŁONECZNA

Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Projekt zrealizowany przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Rezultaty projektu:
zamontowano 1 319 kolektory słoneczne o łącznej mocy 2,09 MW (w tym 1 184 na budynkach prywatnych mieszkańców gminy) oraz 2 kotły opalane biomasą o łącznej mocy 0,81 MW (SP i Gimnazjum w Ostrowie Lub.).


Punktacja wg. ZPP: 13555


Lokalizacja:
Powiat Lubartowski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.