ENERGIA SŁONECZNA

Energia odnawialna szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Niedźwiada

Projekt zrealizowany przez Gminę Niedźwiada w ramach dofinansowania z RPO WL na lata 2007-2013. Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii(OZE).
W wyniku realizacji projektu powstało w Gminie 336 szt. instalacji (jednostek) wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym:
1. 335 zestawów do przygotowywania ciepłej wody użytkowej wykorzystujące energię słoneczną (zamontowano 210 zestawów instalacji 2-panelowych, 120 zestawów instalacji 3-panelowych oraz 5 zestawów instalacji 4-panelowych);
2. 1 kotłownia na biomasę w Szkole Podstawowej w Górce Lubartowskiej o mocy sumarycznej 100kW (opalana pelletem).


Punktacja wg. ZPP: 13395


Lokalizacja:
Powiat Lubartowski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.