ENERGIA SŁONECZNA

Elektrownia fotowoltaiczna w miejscowości Blenda

Inwestycja realizowana w 2014 roku, z projektu pn.„Zwiększenie produkcji energii odnawialnej poprzez budowę elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW wraz z elektrownią fotowoltaiczną o mocy 98,56 KW w miejscowości Blenda” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Działanie polegało na instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 98,56 kW, a zainstalowanej 104,04 kWp.
Instalacja fotowoltaiczna składa się z 408 szt. modułów fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 255 kWp każde. Generowana energia elektryczna dystrybuowana jest do sieci PGE.


Punktacja wg. ZPP: 2100


Lokalizacja:
Powiat Suwalski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.