ENERGIA SŁONECZNA

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

W związku z planowaną budową suszarni osadów (wzrost zapotrzebowania na energię), MPWiK Sp. z o.o. przystąpił w bieżącym roku do realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie” o mocy 1 MW. Wykonawcą zadania jest firma ML SYSTEM S.A. Koszt inwestycji po przeprowadzonym przetargu wynosi 4 109,3 tys. zł netto, a wnioskowane dofinansowanie do realizacji zadania z POIiŚ 63,75%. Łączna powierzchnia zabudowana panelami wynosi blisko 2 ha., prognozowany roczny uzysk energii elektrycznej wyniesie 1 GWh. Zakres inwestycji obejmuje m.in. dostawę 2 pojazdów elektrycznych oraz budowę stacji ładowania pojazdów.


Punktacja wg. ZPP: 12500


Lokalizacja:
Miasto na prawach powiatu: Rzeszów


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.