ENERGIA SŁONECZNA

„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego"- I

Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych w Powiecie suskim.

Ilość instalacji solarnych:658 szt.
Ilość kolektorów: 2369 szt.
Typ kolektorów: KS2100/KS2200 TLP ACR Hewalex
Łączna powierzchnia: 4349,48 m2

strona internetowa : www.solary.powiatsuski.pl


Punktacja wg. ZPP: 11825


Lokalizacja:
Powiat Suski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.