ENERGIA SŁONECZNA

Elektrownia fotowoltaiczna „Ostrzeszów I” – moc 1 MWp

Ferma fotowoltaiczna zlokalizowana w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej, na której zamontowanych jest 4000 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 250 Wp każdy. Łączna moc zainstalowana elektrowni wynosi 1000 kWp.
Opis szczegółowy:
Panele fotowoltaiczne w ilości 4000 sztuk podzielone są na grupy liczące 84 lub 52 (analogicznie dla inwertera 20 i 12 kW). Panele połączone są z inwerterem za pomocą przewodów solarnych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznej o przekroju żył roboczych 6mm2 . Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne są mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów fotowoltaicznych. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikami są prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych. Połączenie między falownikiem a rozdzielnicą RI realizowane jest za pomocą kabla typu YKY 5x16mm2 prowadzonym w rurze instalacyjnej w ziemi lub wzdłuż konstrukcji wsporczej w korytku kablowym. Strona zmiennoprądowa (AC) każdego z falowników zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S314 B32. Wyprowadzenie mocy z rozdz. RI zostanie zrealizowane za pomocą kabla typu YKY 5x240mm2 prowadzonym w ziemi. Łącznie do rozdzielni nn w stacji TRAFO doprowadzonych jest 6 kabli zasilających. Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci stanowi wyłącznik mocy typu z nastawą 270 A wraz z nastawialnym wyzwalaczem zwarciowym i termicznym. Jest on wyłącznikiem głównym każdego pola instalacji fotowoltaicznej.
Ferma została oddana do użytku w 2015 r.


Punktacja wg. ZPP: 12500


Lokalizacja:
Powiat Ostrzeszowski


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.