ENERGIA SŁONECZNA

SMART TORUŃ

Ważnym elementem Projektu „Smart Toruń” była budowa farmy fotowoltaicznej Czernikowo o mocy zainstalowanej 3,77 MW zrealizowana przez Energa Wytwarzanie. Równoległe z konstrukcją elektrowni fotowoltaicznej przeprowadzono inwestycję w niezbędną infrastrukturę, tj. kontenerową stację transformatorową składającą się z rozdzielni niskiego napięcia, komory transformatorów i rozdzielni średniego napięcia z nastawnią oraz przyłącze kablowe podziemne do linii SN 15 kV.
Instalacje fotowoltaiczne mają neutralny wpływ na środowisko naturalne, co oznacza, że produkcja energii elektrycznej nie powoduje hałasu ani nie zanieczyszcza powietrza. Wyprodukowanie takiej ilości energii przez elektrownię węglową spowodowałoby emisję około 3 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

Elektrownia fotowoltaiczna zajmuje ok. 7,7 ha. O wyborze lokalizacji zadecydowały m.in. korzystne warunki naturalne, bliskość użytkowników końcowych, innych źródeł OZE, spójność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przychylność społeczności lokalnej.
Farma fotowoltaiczna w Czernikowie w liczbach:

3,77 MW - moc zainstalowana,
3500 MWh – szacowana roczna produkcja,
3000 ton – szacunkowa wartość unikniętej, dzięki elektrowni, emisji dwutlenku węgla w każdym roku jej działania,
15 708 – z tylu paneli składa się farma,
40 W – moc pojedynczego panelu,
24 233 – tyle m2 zajmuje farma,
1600 – liczba gospodarstw domowych, które można zasilić wyprodukowaną tam energia.

https://media.energa.pl/pr/303079/energa-uruchomila-najwieksza-elektrownie-sloneczna-w-polsce


Punktacja wg. ZPP: 47125


Lokalizacja:
Powiat Toruński


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.