ENERGIA WIATRU

Zespół Elektrowni Wiatrowych Eko Energy

Zespół elektrowni w obrębach geodezyjnych: Lulemino, Maszkowo, Kwakowo, Kuleszewo, Płaszewo.
18 elektrowni (moc każdej 2,3 MW), o łącznej mocy 41,4 MW
Typ siłowni: Siemens
Średnica wirnika 101 m
Wysokość wieży 130 m
kabel energetyczny 110 kV
stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPZ Płaszewo wraz z infrastrukturą
linia elektroenergetyczna kablowa 30 kV
Pozwolenie na budowę Decyzja z dnia 01 luty 2010r.


Punktacja wg. ZPP: 4140


Lokalizacja:
Kobylnica


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.