ENERGIA WIATRU

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Brzuśce – Waćmierz w gminie Subkowy.

Przedsięwzięcie obejmowało 5 elektrowni wiatrowych o wysokości wież do 105,0m i długości łopat wirnika 45,0m. Łączna moc nominalna wszystkich elektrowni nie przekroczy 10 MW (2 MW dla pojedynczej siłowni). Oprócz elektrowni wiatrowych przedsięwzięcie obejmowało, podstawowe elementy towarzyszące:
- kable energetyczne SN oraz NN,
- infrastruktura telekomunikacyjna,
- drogi dojazdowe,
- place montażowo/techniczne.


Punktacja wg. ZPP: 1000


Lokalizacja:
Subkowy


   Patronat: vortal EnergieOdnawialne.pl


   Strony warte odwiedzenia:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (18th floor)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
phone (+48) 022 656 63 34, fax (+48) 022 656 63 33
E-mail: eo@zpp.pl
http://www.zpp.pl

Created & Hosted by Webvisor Sp. z o.o.